• facebook
  • Baglanyşyk
  • instagram
  • youtube

PRESS BUILDER

Hünärment usulyýet çözgütlerini hödürläň

Krank mil

Krank mil 42CrMo ýokary güýçli garyndy materialdan ýasalýar, beýleki umumy öndürijiler bolsa krank mil üçin 45 polat materialdan peýdalanýarlar.

Üstünlikleri: Kuwwaty 45 polatdan 1,3 esse ýokary, hyzmat möhleti has uzyn.Krank miliniň döwülmegi ähtimallygy ep-esli azalýar.QIAOSEN krank miliniň adaty konfigurasiýasy hökmünde, Guan Guangzhouou ueueksin krank miliniň zawody tarapyndan öndürilen krank mil (berk ýasamak, ýylylygy bejermek, kemçilikleri ýüze çykarmak, gaýtadan işlemek, gözden geçirmek we beýleki ajaýyp amallar arkaly) krank miliniň önümçilik döwründe ýüze çykýan dürli hil meselelerinden gaça durýar. hili.

Üstünlikleri10
Üstünlikleri9

Iş wagty: 25-2023-nji aprel