• facebook
  • Baglanyşyk
  • instagram
  • youtube

PRESS BUILDER

Hünärment usulyýet çözgütlerini hödürläň

Slaýd gollanmasy

Süýşüriji gollanma demir ýoly "ýokary ýygylykly söndürmek" we "demir ýol üweýiş prosesi" bilen bejerilýär.

Frequokary ýygylygy söndürmek: Gatylygy HRC48 dereje ýa-da ondanam ýokary.

Demir ýollary üwemek prosesi: surfaceerüsti tekizlik aýna derejesine Ra0.4, tekizligi bolsa 0.01mm / m ², beýleki umumy öndürijiler üçin 0.03mm / m çenli ýetip biler.

Üstünlikleri: pes köýnek, ýokary takyklyk, uzak takyklygy saklamak wagty we möhürleme gurallarynyň hyzmat möhleti gowulaşdy.

advi10

Iş wagty: Apr-24-2023