• facebook
 • Baglanyşyk
 • instagram
 • youtube

PRESS BUILDER

Hünärment usulyýet çözgütlerini hödürläň

C-çarçuwaly ýeke krank metbugat enjamy

Gysga düşündiriş:

STSeries: 25~315 T.dowamy

ST seriýaly pressler kiçi möhürleme programmalary üçin döredilen, ýöne ýokary öndürijilikli C-Frame ýeke krank pressidir.


Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyklary

Standart / islege bagly

Wideo görmek

Aýratynlyklary

Önümiň tanyşdyrylyşy

ST seriýaly pressler kiçi möhürleme programmalary üçin döredilen, ýöne ýokary öndürijilikli C-Frame ýeke krank pressidir.

ST seriýaly pressler, JIS 1-nji takyklyk standartlaryna laýyk ýa-da ondan ýokary gurlan Qiaosen pressleri tarapyndan öndürilýär.Kiaosen ýokary güýçli polat çarçuwalary we Slaýd-gollanma üçin söndürmek we üwemek prosesi adopt kabul edýär, bu metbugat maşynynyň deflýasiýany we ýokary takyklygy azaldyp, gurallaryň ömrüni ýokarlandyryp biler.

Galp 42CrMo garyndyly material krank mil ision takyk işlenip taýýarlanan dişli we beýleki hereketlendiriji otly komponentleri, güýçli elektrik geçirijisi, asuda işlemek we uzak ömür üçin niýetlenendir.ST seriýaly pressler gury debriya system ulgamy , Bu debriya system ulgamynyň has uzak ömri , ýokary urgy derejesi we ýokary tork çykaryjylygy.

“Siemens” esasly dolandyryş platformasy we ulanyjy üçin amatly duýgur ekran interfeýsi QIAOSEN-iň ähli presslerinde standartlaşdyrylýar, işleýiş aňsatlygyny we giňelip bilýän mümkinçilikleri üpjün edýär. Beýleki awtomatlaşdyryş ulgamy bilen integrasiýa aňsat.Dolandyryşyň beýleki markalary isleg boýunça berlip bilner.

Haryt maglumatlary

ST seriýaly C-çarçuwaly ýeke krank pressleri

① Uçuş + Gury gysgyç tormozy + Dişli wilka (Geçiriş ulgamy)

② Esasy enjamlar

Ank Krank mil

Rod Çybyklary birikdirmek

⑤ Gidrawlik artykmaç ýüklerden goramak

Lan Balanser

Ush ýassyk

⑧ Çarçuwa

⑨ Esasy motor

⑩ Bolster

⑪ Slaýd çarçuwasy

Aýratynlyklary

Tehniki parametr

Aýratynlyklary Bölüm ST-25 ST-35 ST-45 ST-60 ST-80 ST-110 ST-160 ST-200 ST-260 ST-315
Reodeim   V görnüşli H görnüşi V görnüşli H görnüşi V görnüşli H görnüşi V görnüşli H görnüşi V görnüşli H görnüşi V görnüşli H görnüşi V görnüşli H görnüşi V görnüşli H görnüşi V görnüşli H görnüşi V görnüşli H görnüşi
Metbugat kuwwaty Ton 25 35 45 60 80 110 160 200 260 315
Bahalandyrylan tonnaj nokady mm 3.2 1.6 3.2 1.6 3.2 1.6 4 2 4 2 6 3 6 3 6 3 7 3.5 7 3.5
Bir minutda slaýd urgulary SPM 60 ~ 140 130 ~ 200 40 ~ 120 110 ~ 180 40 ~ 100 110 ~ 150 35 ~ 90 80 ~ 120 35 ~ 80 80 ~ 120 30 ~ 60 60 ~ 90 20 ~ 50 40 ~ 70 20 ~ 50 50 ~ 70 20 ~ 40 40 ~ 50 20 ~ 40 40 ~ 50
Slaýd urmagyň uzynlygy mm 60 30 70 40 80 50 120 60 150 70 180 80 200 90 200 100 250 150 250 150
Maks beýikligi mm 200 215 220 235 250 265 310 340 340 380 360 410 460 510 460 510 500 550 520 570
Slaýd sazlamagyň mukdary mm 50 55 60 75 80 80 100 110 120 120
Slaýdyň ululygy mm 470 * 230 * 50 520 * 250 * 50 560 * 340 * 60 700 * 400 * 70 770 * 420 * 70 910 * 470 * 80 990 * 550 * 90 1130 * 630 * 90 1250 * 700 * 100 1300 * 750 * 100
Bolster ululygy mm 680 * 300 * 70 800 * 400 * 70 850 * 440 * 80 900 * 500 * 80 1000 * 550 * 90 1150 * 600 * 110 1250 * 800 * 140 1400 * 820 * 160 1500 * 840 * 180 1600 * 840 * 180
Maşyn aralygyna süýşüriň mm 155 205 225 255 280 305 405 415 430 430
Pol aralygy üçin platforma mm 795 790 790 785 830 830 900 995 1030 1030
Çukur deşik mm Φ38.1 Φ38.1 Φ38.1 Φ50 Φ50 Φ50 Φ65 Φ65 Φ65 Φ65
Esasy hereketlendiriji güýji KW * P. 3.7 * 4 3.7 * 4 5.5 * 4 5.5 * 4 7.5 * 4 11 * 4 15 * 4 18.5 * 4 22 * 4 30 * 4
slaýd sazlaýjy enjam / Gollanma Elektrik
Howa basyşy kg * cm² 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Takyklyk derejesini basyň Baha JIS 1 JIS 1 JIS 1 JIS 1 JIS 1 JIS 1 JIS 1 JIS 1 JIS 1 JIS 1
Ölçeg basyň (L * W * H) mm 1280 * 850 * 2200 1380 * 900 * 2400 1575 * 950 * 2500 1595 * 1000 * 2800 1800 * 1180 * 2980 1900 * 1300 * 3200 2315 * 1400 * 3670 2615 * 1690 * 4075 2780 * 1850 * 4470 2780 * 1870 * 4470
Agramy basyň Tonlar 2.1 3 3.8 5.6 6.5 9.6 16 23 32 34
Yassyk ýassygy Ton / 2.3 2.3 3.6 3.6 6.3 10 14 14 14
Düşek urmagy mm / 50 50 70 70 80 80 100 100 100
Yassyk ýassygy mm² / 300 * 230 300 * 230 350 * 300 450 * 310 500 * 350 650 * 420 710 * 480 810 * 480 810 * 480
BELLIK: Biziň kompaniýamyz islendik wagt gözleg we kämilleşdiriş işlerini geçirmäge taýýardyr.Şonuň üçin bu katalogda görkezilen ululyk dizaýn aýratynlyklary goşmaça habar bermezden üýtgedilip bilner.

Kompaniýanyň tertibi

QIAOSEN PRESSES, Hytaýyň Wuxi, Huishan ykdysady ösüş zolagynda ýerleşýär, meýdany 100 mu meýdany öz içine alýar, dik we keseligine işleýän merkezler ýaly 100-den gowrak CNC gaýtadan işleýän enjamlar, şeýle hem dürli takyk elektrik pressleri üçin synag gurallary bar.Esasan mehaniki kuwwatly press maşyn, servo pressler, ýokary tizlikli pressler, takyk metal möhürleýji enjamlar ýaly 15 ~ 2000Ton pressleri öndürýäris.Önümler Europeewropa, Günorta Amerika, Afrika, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • ● Gaty bir bölek polat çarçuwasy, deflýasiýany azaldýar, ýokary takyklygy.

  ● OMPI pnewmatik gury gysgyç tormozy service has uzak ömri.

  ● 6 bal slaýd gollanmasy, Slaýd-gollanma üçin söndürmek we üwemek prosesi , metbugat maşynyny has takyklygy we pes könelmegini üpjün edip, gurallaryň ömrüni artdyryp biler.

  42 Galp 42CrMo garyndyly material krank mil, onuň güýji # 45 polatdan 1,3 esse ýokary we hyzmat möhleti has uzyn.

  ● Mis ýeňi adaty BC6 bürünçinden 1,5 esse ýokary güýji bolan fosfor bürünç ZQSn10-1-den ýasalýar.

  ● highlyokary duýgur gidrawliki artykmaç ýükleýiş enjamy press pressleriň we gurallaryň hyzmat möhletini netijeli goraýar.

  J JIS I synpynyň takyklyk standartyna guruldy.

  ● islege görä öl ýassygy.

  Standart konfigurasiýa

  > Gidrawlik artykmaç ýükleýiş enjamy > Howa üfleýän enjam
  > Slaýderi sazlaýjy enjam (ST60-dan aşak) > Mehaniki zarba geçirmeýän aýaklar
  > Elektrik slaýderi sazlaýjy enjam (ST80-den ýokarda) > Nädogry iýmitlendiriji kesgitleýji enjam ätiýaçlyk interfeýsi
  > Üýtgeýän ýygylyk üýtgeýän tizlikli hereketlendiriji (sazlanyp bilinýän tizlik) > Bejeriş gurallary we gural gutusy
  > Mehaniki öl beýikligi görkezijisi (ST60-dan aşak) > Esasy motor tersine enjam
  > Sanly ölmek beýikligi görkezijisi (ST80-den ýokarda) > Lighteňil perde (Howpsuzlyk goragy)
  > Süýşüriji we möhürleme gurallary deňagramly enjam > Elektrik rozetkasy
  > Aýlanýan kamera dolandyryjy > Elektrik ýag çalýan enjam
  > Krank miliniň burçy görkezijisi > Duýgur ekran (arakesmeden öň, öňünden ýüklemek)
  > Elektromagnit hasaplaýjy > Iki elli operasiýa konsoly
  > Howa çeşmesiniň birleşdirijisi > LED yşyklandyryjy
  > Ikinji dereje düşýän gorag enjamy    

  Meýletin konfigurasiýa

  > Müşderiniň islegine görä özleşdirmek > T görnüşli göçürilýän iki elli konsol
  > Die Cushion > Nebit ýagyny gaýtadan aýlamak ST ST-80-den ýokarda)
  > ST-60 beýikligi elektrik sazlaýjy enjam > Çygly gysgyç
  > Çalt ölmek ulgamy > Wibrasiýa garşy izolýator
  > Slaýd çykarmak enjamy > Tonnage Monitor
  > Coil Feedline we awtomatlaşdyryş ulgamy bilen açar ulgamy